Close

Kõik olemasolevad ehitised peavad olema kantud elektroonilisse ehitisregistrisse. 

Seaduse kohaselt tuleb registri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks!

Ehitiste seadustamine

Miks tuleks kiirustada?

Küsige ehitise seadustamise hinnapakkumist!

  • hoone on ehitatud projektist erinevalt;
  • hoonet on ebaseaduslikult laiendatud;
  • hoone on ebaseaduslikult püstitatud;
  • soovite hoonele panga kasuks hüpoteegi seada;
  • soovite hoonet müüa ja ostja tahab ostu finantseerida pangalaenuga;
  • soovite hoonet kindlustada ja õnnetuse korral kindlustusseltsilt hüvitist saada.

Seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Kui Teie kõik üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga ehitised on registris, siis ei ole muretsemiseks põhjust. 


Kui Teil aga on üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga ehitisi, mida ehitisregistrisse kantud ei ole või kinnistul paikneval hoonestusel on teostatud ümber- või juurdeehitusi, millel puudub ehitus- või kasutusluba, siis tuleb need hooned tagantjärgi seadustada.


Vajadusel aitame seadustada Teie ehitise – teostame mõõdistused, vormistame puuduvad joonised, korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme ehitus- või kasutusloa.


Elvo Themas          


Tel. 507 7550 / 735 0371

Pakume ehitiste seadustamist üle Eesti!

Ehitiste seadustamine on vajalik, kui:

Kui on küsimusi, 

võtke julgelt ühendust!

Miks valida meid?

Haldusmenetlusest tulenevate sanktsioonide ennetamiseks ja seadusejärgseks hoonestuse dokumentasiooni koostamiseks soovitame tegeleda antud probleemiga aegsasti. Kohalikul omavalitsusel on seadusest tulenev õigus rakendada sunniraha, mille ülemmäär füüsilisele isikule on 10 000 eurot.

Maverick OÜ on tegelenud ehitiste seadustamistega üle 12 aasta.  Meie oskused ja kasutusel olev tehnika võimaldab kliendile kiiret, kvaliteetset ja taskukohast teenust. Lühikesed tähtajad ja professionaalne nõustamine on meie tugevused. 

MUUD PAKUTAVAD TEENUSED